Język Visual Basic utrzymuje swoją popularność pomimo bardzo silnej konkurencji, m.in. Delphi i Visual C. Język ten jest uważany za łatwiejszy od wcześniej wspomniajych, jednak napisane w nim aplikacje wykonują się wolniej niż aplikacje konkurentów. Język ten posiada wiele wad i zalet, ale umożliwia tworzenie nawet bardzo rozbudowanych aplikacji, a możliwość dołączania nowych kontrolek ActiveX bardzo to ułatwia i przyspiesza.

Pobierz kurs:
- vbtutor.zip   POLECAM!
- Kurs VB.zip