Python jest łatwym do nauczenia, pełnym mocy i siły językiem programowania. Posiada struktury danych wysokiego poziomu i w prosty, acz efektywny sposób umożliwia programowanie obiektowe. Składnia Pythona jest elegancka, a dynamiczny system typów oraz fakt, iż Python jest interpreterem, powoduje, że jest idealnym językiem do pisania skryptów oraz tzw. błyskawicznego rozwijania aplikacji w wielu dziedzinach, oraz na wielu platformach sprzętowo-programowych.

Pobierz kurs:
- Pythondoc.zip   POLECAM!!