Język Lisp jest obok wykorzystywanego w obliczeniach numerycznych języka Fortran najstarszym językiem programowania wciąż aktywnie używanym, przy czym -- w przeciwieństwie do Fortranu -- pod względem oferowanej siły wyrazu nie ustępuje najnowocześniejszym współczesnym językom. Będąc językiem ogólnego przeznaczenia, posiada szereg cech, które czynuią go szczególnie dogodnym narzędziem implementacji oprogramowania o charakterze badawczym lub dydaktycznym oraz prototypowania. Jeśli uwzględni się ponadto występujące w nim mechanizmy wspierające przetwarzanie danych symbolicznych, nie budzi zdziwienia jego popularność w środowisku naukowców i praktyków zajmujących się sztuczną inteligencją. Język ten wciąż nie starzeje się, a po wprowadzeniu standardu ANSI dla dialektu Common Lisp pozwala na pisanie programów przenośnych, które przy tym wcale nie muszą być -- przy umiejętnej implementacji -- tak bardzo nieefektywne, jak się tradycyjnie przyjęło sądzić.

Pobierz kurs:
- Common_Lisp.zip   POLECAM!
- lisp.zip   POLECAM!