Active Server Page (ASP) - Język służący do zarządzania aplikacjami Webowymi. Posiada sześć wbudowanych obiektów:

- Application - przechowuje informacje o stanie aplikacji.
- Session - przechowuje informacje dotyczące jednego użytkowanika, jest "magazynem" informacji każdego użytkownika odwiedzającego stronę.
- Request - zawiera wszystkie informacje, które są wysyłane z przeglądarki do serwera. Zawiera dane, które zostały wysłane przy użyciu formularza (form).
- Response - wysyła HTML i różne informacje, łącznie z cookies i nagłówki, z powrotem do przeglądarki (klienta).
- Server - zwiększa funkcjonalnośc Active Server Pages.
- ObjectContext - pozwala np. przerwać transakcję, która jest zarządzana przez Transaction Server.


Pobierz kurs:
- asp[1].zip   POLECAM!
- Kurs ASP.zip